ANNONSERING

Profiler deg i bladene som deles ut på VVS-dagene.

Bladene Norsk VVS, Rørfag og Byggdrifteren kommer som messeutgaver i oktober. Disse er mediepartnere og blir profilert og delt ut på VVS-dagene.

I tillegg kommer Messekatalogen med et opplag på 20.000 eksemplarer.

        

Vi kan tilby en pakkepris på alle tre bladene + Messekatalogen.

Ta kontakt med:

Anita Lindberg – 971 77 068 – anita@skarland.no

Fredrik G. Lindberg – 473 65 964 – fredrik@skarland.no

Share this: