BESØKENDE

Her kan du registrere deg gratis som besøkende til årets VVS-DAGENE.

 GRATIS REGISTRERING FOR BESØKENDE (kommer)

ÅPNINGSTIDER
Onsdag 14. oktober – 09:00 – 16:00
Torsdag 15. oktober – 09:00 – 17:00
Fredag 16. oktober – 09:00 – 15:30

UTSTILLERREGISTRERING
Utstillere skal ha utstillerpass. Klikk på knappen under for utstillerregistrering.

 REGISTRERING FOR UTSTILLERE (kommer)

PRESSEREGISTRERING
Presse skal ha pressepass. Klikk på knappen under for presseregistrering.

 REGISTRERING FOR PRESSE (kommer)

 

Klikk her for å komme til hallkartene 

 

Share this: