Derfor stiller Lindab ut på VVS-dagene

Lindab skal vise nye produkter og løsninger innen ventilasjon, byggkomponenter og byggsystemer. Samarbeidet med Camfil videreføres under VVS-dagene.

– VVS-dagene er en viktig arena for å få vist frem hva vi kan tilby, og vi er med for å være en synlig aktør i markedet. Vi mener også det er viktig å stille opp for å støtte bransjen, ikke minst fordi det er den eneste landsdekkende felles bransjemessen som omhandler ventilasjonsfaget. Sist, men ikke minst, er det en fin plass for å treffe markedet både på en formell og en uformell måte, sier utstillingsansvarlig Trine Larsen i Lindab.

På plass i 32 land

Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger for forenklet bygging og for et bedre innendørsklima. Lindab har 5.100 ansatte i 32 land. Hovedmarkedet er yrkesbygg, som står for 80 prosent av omsetningen, mens boligbygg står for 20 prosent. I Norge har selskapet 91 ansatte. Regnskapet for 2017 er ikke offentliggjort ennå. I 2016 omsatte selskapet for 429 millioner kroner.

Attraktiv stand

Trine Larsen og Lindab håper på økt interesse og større deltagelse fra ventilasjonsbransjen i forhold til messen i 2016.

– For egen del jobber vi med å få etablert en attraktiv stand, hvor målet er at vi skal nå frem til bransjen med våre systemløsninger for et bedre inneklima. For å få besøkende til å besøke oss på messen skal vi skape en attraktiv stand. Vi viderefører samarbeidet med Camfil fra siste messe for å skape aktivitet på standen som trekker besøkende fra vår bransje, forteller Larsen.

Lindab planlegger også et bransjetreff under VVS-dagene.

– Vi jobber også med å få til et seminar og demonstrasjon for ventilasjonsmontører.

Målgruppen er ventilasjonsentreprenører, montører, konsulenter, arkitekter, byggherrer og alle andre som er aktive i faget.

Meld deg på VVS-dagene her

Viser produktnyheter

Lindab skal vise frem produktnyheter, systemløsninger og innovasjon innen ventilasjonsfaget.

– Vi kommer blant annet å presentere en oppgradert versjon av UltraLink og vår brannspjeldløsning. Vi vil også presentere en helt ny kjølebaffel med spennende design som er planlagt lansert ved årsskiftet 2018/2019.

Lindab er eneste leverandør med Eurovent-sertifisering på et helt kanalsystem.

– Energibruk i bygninger er hele bransjen opptatt av og det er derfor viktig for oss å få formidlet hvilken betydning et tett kanalsystem har for energibruken og effekten i et ventilasjonsanlegg.

Lindab vil også demonstrere markedets eneste storkjøkkenhette på markedet som har ozonfri UV-lysrensing kombinert med mekanisk utskilling.

Tour of Air

Lindab trekker fram sin egen Tour of Air, en klimaminimesse i Nord- og Midt-Norge, som et av høydepunktene for selskapet i det siste. Hvis alt går etter planen, åpner Lindab ny avdeling i Bodø etter sommerferien.

– Et annet viktig høydepunkt for oss er oppstarten av leveranser fra vårt nye moderne helautomatiske distribusjonssenter som ligger i tilknytning til fabrikkene våre i Sverige. Dette betyr mye spesielt for leveranser av en mengde ulike lufttekniske produkter som har fått betydelig kortere leveringstider, forklarer Larsen.

Mange forbilder internt

Selskapet har mange interne forbilder, men oppfordring om å velge en er svaret enkelt for utstillingsansvarlig Trine Larsen:

– Tor Martin Stenseth ved kundesenteret i Oslo er kåret til årets medarbeider. Det har han blitt fordi han har utmerket seg gjennom ekstraordinær innsats og en som etterlever Lindab sine kjerneverdier. Jordnærhet, kundens suksess, samt orden og kontroll. Han og hans makker i butikken vår er et veldig godt team, de får veldig gode skussmål fra kundene våre.

Bli bedre kjent med Lindab:

VVS-dagene 17.–19. oktober 2018 – Norges viktigste møteplass for miljø- og energiteknikk arrangeres i regi av VVS-foreningen på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2016 satte VVS-dagene rekord med over 11.000 besøkende og 200 utstillere.

Share this: