MESSEKATALOGEN

Fortell at du er tilstede på Norges viktigste møteplass for miljø -og energiteknikk.

Messekatalogen har et opplag på 20.000 eksemplarer og blir distribuert både på messen og som innstikk i flere fagmagasiner.

 

Priser:

Helside + logo: kr 22.500

Halvside + logo: kr 16.500

Midtsideoppslag: kr 38.900

 

Dersom du vil bestillle annonsering i alle våre fagblader og messekatalogen, har vi en god pakkepris på det. Den finner du her.

Kontakt:

Anita Lindberg – 971 77 068 – anita@skarland.no

Fredrik G. Lindberg – 473 65 964 – fredrik@skarland.no

Share this: