PRESSE

Pressesone under VVS-Dagene 2018

 

PRESSEREGISTRERING
Presse skal ha pressepass. Klikk på knappen under for presseregistrering.

 REGISTRERING FOR PRESSE 


Vi ønsker presse og fotografer velkommen til VVS-Dagene. Pressesonen blir en del av messen for å skape et nært forhold mellom media, utstillere og de besøkende. Flere fagblader har meldt seg på allerede.

Pressesonen er:

  • Eget område i hall C
  • Har egen intervjusone med bakvegg og lyssetting for bruk
  • Egen vert som tar imot henvendelser til media
  • Egen plass hvor utstillerne kan melde inn saker og tips

NB! Spredning av fagblader kan kun skje på messen om man er mediepartner (og ikke i pressesonen).

Mediepartnere til VVS-dagene 2018
For å sikre bredest mulig markedsføring for VVS-Dagene 2018 har vi tre fagblader med som offisielle mediepartnere med et samlet opplag på nær 15.000 eksemplarer og de eneste fagbladene som vil bli distribuert på messen. Disse er:

                 

 

VVS-Dagene vil i samarbeid med de 3 fagbladene også gi ut en egen messekatalog som linkes opp mot temaene i fagprogrammet og leverandørene som er utstilt. Denne vil distribueres ut sammen med fagbladene, via utstillere og deles ut til alle besøkende under messen. Som utstillere får man gode priser på annonser i messekatalogen.

Vi åpner også for at andre fagblader også kan bli mediepartner på VVS-dagene

Bli mediepartner og få:
– Tittelen som mediepartner av VVS-Dagene 2018

– Eget monter i glassgaten med utdeling av blader i løpet av messen.
Pris: 500.000,-

 

 

Share this: