Pris for beste masteroppgave

Nora Holand tildelt VVS-prisen.

Prisen for beste masteroppgave ble etablert i 1960 og deles ut av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forenings stiftelse for forskning.

VVS-prisen er på 20 000 kroner deles ut til beste oppgave fra masterutdanningen ved Norges arktiske Universitet (Høyskolen i Narvik), NTNU og OsloMET Oslo Metropolitan University.

Oppgavene er vurdert av en jury som har bestått av: Ida Bryn OsloMET og Erichsen & Horgen, Natasa Nord NTNU, og meg selv Mads Mysen OsloMET og GK Inneklima.

Vinneren av VVS-prisen leverte en særdeles bra Masteroppgave og fikk en sterk A. Hun har også rukket å bli en fremtredende medieperson, med særlig fokus på å rekruttere jenter til teknologiske fag, og har et stort formidlingstalent.

Fremragende innsats

Her følger juryens begrunnelse for tildeling av prisen:

Kandidatens oppgave er svært interessant fordi den omhandler et nytt forskningstema. Den er godt bygget opp og klart formulert. Stram og tydelig i disposisjonen. Den har en klar konklusjon. Dette er en oppgave som gir oss ny og nyttig kunnskap med betydning nasjonalt og internasjonalt.

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forenings stiftelse for forskning tildeler prisen for beste masteroppgave til Nora Holand, for fremragende innsats dokumentert i oppgaven: Pubertetsduft: Bør luftmengden per person differensieres etter ulike brukergrupper.

Share this: