Ingeborg-Nettverket for kvinner i rørbransjen

Ingeborg-Nettverket for kvinner i rørbransjen


Vi inspirerer kvinner til å være med å utvikle fremtidens rørbransje.

Ingeborg-nettverket er en arena for kvinner som jobber i rørbransjen. Vi bidrar til å synliggjøre kvinnene i bransjen og sørger for at de får mulighet til å bli kjent med hverandre. Målet er at vi i fremtiden har så mange kvinner i alle slags roller i rørbransjen at vi ikke trenger å pushe på for å øke kvinneandelen, men vi er ikke i mål enda.

Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon. Vi har vårt eget mentorprogram der kvinner i bransjen får veiledning av toppledere hos våre partnerbedrifter. Vi har også etablert lokale samlingsplasser basert på ildsjeler som vil bidra med å samle kvinnene i bransjen så de blir kjent. Uten våre mange (nå over 40) partnere ville vi ikke kunnet eksistere. Våre partnere bidrar på hver sin måte til å endre bransjen slik at vi i fremtiden forhåpentligvis har en stor tilstrømning av både kvinner og menn som vil bli rørlegger.

Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger.

Powered by Labrador CMS