Klokken: 09:00, 11:00, 15:00

Korrekt vannbehandling er lik ENØK

Kom på Canes sitt Learning Point på stand C03-44 i hall C.

Hvilken rolle har korrekt vannbehandling på varme- og kjøleanlegg i forhold til den nye veilederen.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, rørleggere, servicepersonell, eiendomsbesittere, driftere.

Powered by Labrador CMS