Om VVS-dagene

Om VVS-dagene

VVS-dagene er Norges viktigste møteplass for energi- og miljøteknikk og arrangeres neste gang 16.-18. oktober 2024 på Nova Spektrum i Lillestrøm.

VVS-dagene er en fagmesse og den største arenaen for fagfolk, leverandører og produsenter i VVS-bransjen. Messen samler ca. 12.000 bransjefolk fra hele landet.

Her presenteres det siste innen teknologi og utvikling for bransjen med hovedvekt på energi, miljø, effektivisering og innovasjon. Bak VVS-dagene står NemiTek, som igjen har med seg sentrale organisasjoner som bidrar til å gjøre messen til en unik markedsplass for utstillere og besøkende og bidrar til stor verdiskapning for bransjen i form av omsetning og utvikling.

Visjon

VVS-dagene ble arrangert for første gang i 1982, og siden den gang har vi hatt ett mål; å være Norges viktigste møteplass for energi- og miljøteknikk i bygg. Vi ønsker å samle de beste aktørene i bransjen, og har som mål å øke verdiskapning og yteevne til våre utstillere. Viktigheten av et godt innemiljø er minst like viktig i dag, som det var for 40 år siden.

Historie

VVS-dagene ble for første gang arrangert på Info-Rama i 1982. Allerede da var VVS-dagene en av bransjens viktigste møteplasser, med 8.000 besøkende, 153 utstillere og over 750 seminar og konferansedeltakere. Det var den første konferansen av sitt slag, og folk fra hele Europa kom for å oppleve det nyeste innenfor VVS-bransjen. Det var også ministere til stedet for å åpne messen. Det overordnede målet var å skape et arrangement som skulle bidra til å sette bransjen i stand til å møte de utfordringene fremtiden ville bringe. På denne tiden var teknologien i full utvikling. Det var rundt denne tiden man virkelig fikk øynene opp for den helseskadelige Radon-gassen, og VVS-bransjen anså det som sitt ansvar å sørge for at det norske folk skulle ha et godt inneklima uten forurensning. Noe de heldigvis lyktes med.

Siden den gang har VVS-dagene vært arrangert annethvert år. I dag fortsetter VVS-dagene å være en av bransjens viktigste møteplasser med 15.000 besøkende, og ca. 200 utstillere fra hele landet. Mange av de samme problemstillingene er fortsatt like aktuelle den dag i dag som i 1982. I magasinet Norsk VVS kan vi lese at det allerede da var et enormt søkelys på energisparing på grunn av «bekymring for de miljømessige følgene av vårt energiforbruk». De anbefalte tiltakene var da som følger «slukk lyset og ta en dusj i stedet for karbad», høres dette kjent ut?

VVS-dagene ´96 samlet ca. 14 000 besøkende som trålte et messeareale på 7.446 kvm.

Utstilling

Gjennom utstillingen skulle bransjens ulike fagområder presenteres for omverdenen. For utenforstående vil som regel et besøk på VVS-dagene bli etterfulgt av kommentarer «jeg visste ikke at VVS besto av så mye». Utstillingen har utviklet seg en hel del gjennom årene, på et tidspunkt kunne man se lettkledde damer liggende i badekarene på utstillingen og det var vertinne-damer til stede for å gi de besøkende på VVS-dagen en varm velkomst. På nåværende tidspunkt har vi et litt annet fokus og messelokaler som er både mer moderne og større. I dag foregår messen på Nova spektrum (tidligere Norges varemesse).

Messen har i dag en annen dynamikk enn i sin «barndom». VVS-dagene skal i sin moderne form gi de besøkende en effektiv og oversiktlig oppstilling av de ulike bidragsyterne som representerer våre fagområder. Det blir egne soner hvor det er anledning å trekke seg mer tilbake for mer personlig kontakt og refleksjon. Bidragsyterne er i dag mer sammensatt enn for 40 år siden, da spesielt elektronisk styring- og automasjon knytter fagene enda tettere sammen. Innovasjonen har vært enorm på disse 40 årene, og det kommer ikke til å stoppe med det første. Leverandører og produsenter av teknisk utstyr er på mange måter leddet som skyver bransjen fremover. VVS-dagene er Norges største og viktigste treffpunkt hvor alle aktører kan treffes over noen dager for å både forstå og utfordre hverandre.

Synliggjøring av bransjen

VVS-dagene er vesentlig for synliggjøring av bransjen som en avgjørende faktor for å utvikle bærekraftige bygg som tilfredsstiller dagens krav til miljø- og inneklima. I dagens politiske landskap er det økte krav til miljømerking og bærekraftige løsninger. Som aktører vil vi i større grad enn noen gang tidligere ta i bruk ny teknologi som anretter seg det grønne skiftet vi nå befinner oss i. En kan undres over hvor vi er om nye 40 år ...

Kunde- og leverandørmøter

VVS-dagene har alltid vært et samlingspunkt for personer fra hele landet og utallige møter både faglig og sosialt, er med på å bygge opp et betydningsfullt nettverk for bransjens aktører. I dagens digitale samfunn er det enda lettere å vedlikeholde kunderelasjoner og samarbeide med andre aktører i bransjen. VVS-dagene tilbyr en unik plattform for å møte andre med samme interesse.

Nåtid

Det er flere likheter enn ulikheter i dag, selv om mye har forandret seg. Der hvor det var vareknapphet, og mangel på materiell og dyktige fagfolk, ser vi nå et marked med bredt tilbud til alle, utallige produkter å velge i, varer av god kvalitet, men store endringer i bærekraft og føringer fra regjeringen, og ny teknologi som skal implementeres- og gammel teknologi som skal avvikles. Det er en stor informasjonsflyt og markedsføring i et konkurransepreget marked, med flere produkter, tjenester og merkevarer enn noen gang tidligere.

Powered by Labrador CMS