EnwaMatic vannbehandling i vannbårne varme- og kjøleanlegg

Klokken: 11:00

Kom på Enwa Support sitt Learning Point på stand C01-28 i hall C

Vannbehandling må ses på som en kontinuerlig/konstant prosess, en kan ikke ha fornuftig og forutsigbar kvalitet på sine varme- og kjølemedier med tilfeldig eller sporadisk behandling

Målgruppe: Eiendomsbesittere, rådgivere, entreprenøre, driftere.

Powered by Labrador CMS