AVLYST

- Vi står sammen om å ikke være sammen

Arbeidet med å samle nærmere 200 utstillere og 12 000 besøkende til det som skulle bli Norges viktigste møteplass i 2020, gikk etter planen. Så kom koronaviruset.

Published Last updated

- Vi har jobbet dag og natt etter at myndighetene iverksatte de første koronatiltakene for å finne ut om det ville la seg gjøre å arrangere en messe i oktober. Signalene vi har fått underveis har ikke gjort jobben enklere, men det viser bare hvilken tid vi lever i nå. Det er en tid preget av usikkerhet og uvisshet. Midt oppe i dette er det mange som må foreta valg nå. Valg som vil påvirke mange, både på kort og lang sikt. Nå er det viktig at alle i vår bransje bruker tiden godt og tar de riktige beslutningene. Vi har brukt tiden godt og vi har nå tatt en beslutning om å avlyse VVS-dagene 2020, informerer daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland.

Egeland sier det er flere grunner til at NemiTek som arrangør finner det verken forsvarlig eller fornuftig å gjennomføre messen som planlagt i oktober:

- Det viktigste er vårt kollektive ansvar for å minimere risiko for smitte. Her har vi som arrangør av en stor møteplass et særlig ansvar. Om man skulle arrangert en messe av vår størrelse i oktober, så ville de forebyggende smitteverntiltakene vært gjennomgripende og begrensende for deltakernes interaksjon og adferd. En messe handler om kontakt mellom mennesker. Og nå er det akkurat det vi ønsker å unngå.

Da myndighetene i mars innførte de de mest inngripende samfunnstiltakene vi har hatt i fredstid, var NemiTek godt i gang med planleggingen av og forberedelsene til VVS-dagene 2020. Over 80 prosent av utstillerarealet var solgt. Og man hadde inngått avtaler med representanter for store besøksgrupper. Alle pilene pekte oppover.

- Nå skulle vi etter planen ha startet med besøksmarkedsføringen av messen. Der hadde vi planlagt mye spennende i tiden frem til oktober. Men når vi ikke får gjennomført markedsføringen ordentlig, så ville det også trolig slått ut i lavere besøkstall. Den risikoen kan vi ikke ta. Vi har, i motsetning til mange fagmesser, økt i antall besøkende de siste fire årene.

- En messedeltakelse er en investering. Vår jobb som arrangør er å gjøre investeringen lønnsom. Slik situasjonen er nå og slik den er ventet å være i oktober, ville vi ikke kunnet gi et fullgodt messeprodukt til våre kunder og samarbeidspartnere. Derfor er det eneste riktige nå å avlyse VVS-dagene 2020.

- Vi skal ta vårt ansvar. Og de konsekvensene dette får, skal vi ta på våre skuldre. Dette er en tung beslutning, men vi opplever at vi står sammen om å ikke være sammen, sier Egeland.

Digital møteplass

VVS-dagene har en lang historie, en historie preget av alt annet enn avlysninger. Derfor jobber arrangøren nå med et alternativ til årets messe.

- Å avlyse helt føles ikke riktig, derfor ser vi nå på ulike muligheter for å allikevel samles i oktober. For der viruset frarøver oss muligheter til å arrangere messe og treffes ansikt til ansikt, gir det oss muligheter til å være sammen digitalt. Vi jobber nå med et konsept som vi håper å kunne lansere i slutten av mai måned, forteller Egeland.

Ny møteplass i 2021?

Parallelt jobber arrangøren med et nytt møteplass-konsept i andre kvartal 2021.
- VI kan ikke si så mye om det foreløpig. Men generelt så kan vi si at vi jobber langsiktig og målet er hele tiden å utvikle møteplassene våre for å møte endringer og behov i markedet. Ser vi fremover så er det naturlig å tenke samarbeid på tvers i bransjen for å utvikle gode arenaer for salg, kunnskap og kontakt, avslutter daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek.

Har du spørsmål om
VVS-dagene 2020?

Kontakt prosjektleder
Henrik Sakshaug på telefon 958 01 805.


Powered by Labrador CMS